FENAC Opleidingsagenda

Hier staat een overzicht van alle na- en bijscholing voor AC-medewerkers.

Dit is de actuele agenda. Voor het archief van deze agenda, klik hier

12 Sep 2022
Tweedaagse PROMPT® cursus. 12 en 26 september 2022

Deze tweedaagse cursus PROMPT® , 12 en 26 sept. 2022, betreft een introductie op het onderzoeken van motorische spraakstoornissen. De cursus is specifiek ontwikkeld voor logopedisten van het AC en wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.

De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door Karin Brinkmann, gecertificeerd PROMPT® instructor.
Accreditatie wordt aangevraagd.

Doelgroep: AC-logopedisten

27 Sep 2022
Opfris CZOJ voor JGZ ( Gehoor & Visus) op 27 september te Utrecht

Doelgroep
De opfriscursus CZOJ is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg die voorheen een basiscursus (van de FENAC of voorheen de SAO) hebben gevolgd of die ruime ervaring hebben met het gehoor- en/of visusonderzoek binnen de JGZ.

Aantal deelnemers
Per cursus maximaal 24, minimaal 12.

Cursus locatie
Bureau Audcom voor FENAC en Siméa, Chr. Krammlaan 2 (1e etage) 3500 AX Utrecht, T 030 - 2769902.

10 Oct 2022
Diagnostiek taalstoornissen bij meertalige kinderen, 2-daagse cursus [dag 1: 10 okt. 2022]

Tweedaagse cursus voor logopedisten werkzaam in het Audiologisch Centrum, met als doel om de diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen verder te verbeteren. De cursus wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Docent: Manuela Julien. Accreditatie wordt aangevraagd.

Doelgroep: AC-logopedisten

 

14 Nov 2022
Diagnostiek taalstoornissen bij meertalige kinderen, 2-daagse cursus [dag 2: 14 nov. 2022]

Zie informatie cursusdag 1 in de opleidingsagenda, 10 oktober 2022.

24 Nov 2022
NIEUW!! Aangeboren gehoorverlies en de invloed op taalvaardigheid, 1-daagse cursus, 24 november 2022.

Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten, werkzaam op een audiologische centrum. Heb je ervaring met gehoor- of taaldiagnostiek bij en/of begeleiding van slechthorende kinderen en hun ouders? Dan biedt deze 1-daagse cursus verdieping van je kennis. De cursus reikt ook praktische handvatten aan voor het vormgeven van de diagnostiek en de advisering van ouders. De cursus wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Vol = vol. Docent: Elke Huysmans, klinisch linguïst en master in de Audiologie. Zij werkt bij het Audiologisch Centrum van Amsterdam UMC, is betrokken bij de master Kind Taal en Gehoor van LHCA. ( Language en Hearing Center Amsterdam) en promoveerde in 2017 op een onderzoek naar de lange termijneffecten van aangeboren gehoorverlies op taalvaardigheid.

Doelgroep: AC-logopedisten en klinisch linguïsten

28 Nov 2022
Reguliere 2-daagse basiscursus ZintuigOnderzoek voor JGZ (CZOJ): Dag 1: maandag 28 november 2022 ( Visus)

Een goed gehoor en een goede visus zijn van groot belang voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van een kind. Na het volgen van deze bijscholing is men in staat zelfstandig een gehoor- en visusonderzoek te verrichten bij kinderen vanaf ca. 4 jaar op een gestandaardiseerde manier.

De cursus Zintuigonderzoek JGZ is bedoeld voor iedereen die zich in de Jeugdgezondheidszorg bezighoudt met gehoor- en/of visusonderzoek. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Doelgroep: doktersassistenten

 

29 Nov 2022
Reguliere 2-daagse basiscursus ZintuigOnderzoek voor JGZ (CZOJ): Dag 2: dinsdag 29 november 2022 ( Gehoor)

Een goed gehoor en een goede visus zijn van groot belang voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van een kind. Na het volgen van deze bijscholing is men in staat zelfstandig een gehoor- en visusonderzoek te verrichten bij kinderen vanaf ca. 4 jaar op een gestandaardiseerde manier.

De cursus Zintuigonderzoek JGZ is bedoeld voor iedereen die zich in de Jeugdgezondheidszorg bezighoudt met gehoor- en/of visusonderzoek. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

 

 

13 Jan 2023
Opleiding tot Audiologie assistent 2023

In januari 2023 start de 1-jarige opleiding tot Audiologie assistent. Voor meer informatie klik hier