SAO Na- en bijscholing

Het bevorderen van innovatie en deskundigheid van AC-medewerkers is één van de pijlers onder de branchevereniging. De SAO verzorgt i.s.m. de AC's en met externe partijen de nascholing voor AC-medewerkers. 

Vanuit de gedachte dat wij met elkaar beschikken over bijzondere expertise, wil de SAO collega's uit de AC's inzetten als docenten voor na- en bijscholing, workshops over 'best practices' of masterclasses. De SAO richt haar blik ook op andere (onderwijs)partijen. Het reguliere beroepsonderwijs ontwikkelt op verzoek van en in overleg met de SAO ook speciale cursussen voor AC-collega's. Wensen vanuit de AC’s zijn vaak anders dan voor de ‘algemene’ beroepsgroep.

Het actuele aanbod van na- en bijscholing is te vinden in de SAO agenda.