AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK: VOL Cursus Aangeboren gehoorverlies en de invloed op taalvaardigheid: 26 november 2024

Aanvang: 26-11-2024 09:30

Deze 1-daagse cursus is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten, werkzaam op een audiologische centrum. Heb je ervaring met gehoor- of taaldiagnostiek bij en/of begeleiding van slechthorende kinderen en hun ouders? Dan biedt deze cursus verdieping van je kennis. De cursus reikt ook praktische handvatten aan voor het vormgeven van de diagnostiek en de advisering van ouders. De cursus wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Docent: Elke Huysmans, klinisch linguïst en master in de Audiologie. Zij werkt bij het Audiologisch Centrum van Amsterdam UMC, is betrokken bij de master Kind Taal en Gehoor van LHCA. (Language en Hearing Center Amsterdam) en promoveerde in 2017 op een onderzoek naar de lange termijneffecten van aangeboren gehoorverlies op taalvaardigheid.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 26 november 2024 van 9.30 tot 17.00 uur bij de FENAC, Burgemeester Verderlaan 15 F, 1e etage, 3544 AD te Utrecht.

Voor uitgebreide informatie kunt u de folder downloaden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. U kunt het ondertekende formulier mailen naar opleidingen@fenac.nl.