Verwijzers

De pagina's uit bovenstaand menu zijn bestemd voor professionals buiten de AC's. Ze geven informatie over verwijzen naar een AC en over doorverwijzen vanuit een AC naar behandelaars. Daarbij gaat het om gehoorprobelmatiek en problemen met taal- en/of spraakontwikkeling (bij kinderen). Binnen een aantal AC's vindt ook evenwichtsonderzoek plaats. 

De verwijzing naar een AC vindt in de regel plaats door een huisarts, een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts), een kinderarts of een andere medische specialist. Deze kan verwijzen op verzoek van ouders, maar ook van bijvoorbeeld een behandelend logopedist, een fysiotherapeut of een peuterspeelzaal. 

Een bezoek aan een AC is geïndiceerd bij zorgen omtrent het gehoor en/of de spraak- en taalontwikkeling (bij kinderen). De vergoeding voor audiologische hulp is vergelijkbaar met die voor andere specialistische behandelingen.

N.B. Audiologische zorg wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed indien de verwijzer beschikt over een AGB-code.