Over de FENAC

Over de FENAC

FENAC - Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen die zich bezig houden met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen bij volwassenen en kinderen. Daarnaast verrichten zij interdisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.

Voor een informatief filmpje over het Audiologisch Centrum, klik hier.

Klik hier voor de factsheet Ketenzorg TOS in beeld en voor het SiRM-rapport over de Maatschappelijke impact van slechthorendheid.