Stichting Audiologische Opleidingen

De scholingsactiviteiten van de FENAC zijn ondergebracht bij de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO). De SAO is een zelfstandige organisatie die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van de FENAC.

De SAO verzorgt sinds vele jaren de opleiding tot audiologie-assistent. Daarnaast is er een jaarlijks aanbod van bij- en nascholing voor AC-medewerkers. Voor professionals buiten de AC's die zich met zintuigonderzoek (gehoor en/of visus) bezighouden, houdt de SAO regelmatig cursusdagen.

De SAO wil zich profileren als landelijk aanspreekpunt van scholing voor en door gekwalificeerde professionals op de gebieden audiologie en taalspraak.

Verdere relevante documenten:

 

IDEEËNBUS

Heb jij een idee voor een workshop of cursus? Vul het formulier in! Of een andere suggestie om de SAO Opleidingen te verbeteren?Laat het ons weten!