3-daagse cursus Tolken spraak-/ en taalonderzoek bij meertalige kinderen (26 sept, 17 okt en 5 nov 2024)

Aanvang: 26-09-2024 09:00

Deze 3-daagse cursus wil een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen tolk en taalonderzoeker creëren, met als doel om de kwaliteit van de spraak-/taalonderzoeken te waarborgen.

De cursus is bedoeld voor tolken die vertalen en assisteren bij het verrichten van multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen met (een vermoeden van) spraaktaalstoornissen. Naast kennis op het gebied van de taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen wordt ook een dagdeel besteed aan het samenbrengen van de tolken en taalonderzoekers om te komen tot een gezamenlijk proces (maar ook voor het uitbreiden van hun professionele netwerk). Op de laatste dag zullen er ook taalonderzoekers (logopedisten/linguïsten) aansluiten.

Samenwerking met Global Talk:
De cursus wordt in samenwerking met Global Talk aangeboden. Voor deze training kun je je TOP-punten verzilveren via Global Talk na ontvangst van je certificaat van deelname. 

Datum/tijd:
De cursus wordt gegeven op:

Locatie:
Op dag 1 en dag 2 wordt de cursus gegeven bij Bureau FENAC, Burgemeester Verderlaan 15 te Utrecht. Op de 3e dag zal er uitgeweken worden naar een externe locatie binnen Utrecht.

Uitgebreide informatie en aanmelden:
Voor uitgebreide informatie kunt u de cursusinformatie downloaden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier tolken of het aanmeldformulier taalonderzoekers.