NVA e-learning

De NVA, Nederlandse Vereniging voor Audiologie, heeft een e-learningmodule Toonaudiometrie ontwikkeld. Deze module is bedoeld voor klinisch fysici, audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, dokters-assistenten, kno-artsen en kno-assistenten die net beginnen met audiometreren, of die hun kennis willen bijspijkeren. In deze module leert u hoe u een toonaudiogram zou moeten afnemen. Aan het einde van de module zou u onder supervisie, een toonaudiogram moeten kunnen afnemen bij een patiënt en op basis van de uitkomsten kunnen vaststellen of er sprake is van een gehoorverlies (ernst en aard).

De module is gebaseerd op het Leerboek Audiologie, onderdelen toonaudiometrie en maskeren. Voor verdere oefening zou gebruik gemaakt kunnen worden van het simulatieprogramma AudTutor. Voor vragen, opmerkingen of tips kunt u een email sturen naar e-learning@ned-ver-audiologie.nl.

Naar de e-learning module Toonaudiometrie.