FENAC - Federatie van Nederlandse Audiologische Centra

In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen die zich bezig houden met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen bij volwassenen en kinderen. Daarnaast verrichten zij interdisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.

Voor een informatief filmpje over het Audiologisch Centrum, klik hier.

Naast onderlinge afstemming en communicatie houdt de FENAC zich bezig met ontwikkeling en verspreiding van voorlichtingsmateriaal en het onderhouden van de communicatie met overheid, beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en verwante brancheorganisaties. Via FENAC Opleidingen wordt bijgedragen aan de na- en bijscholing van AC-medewerkers.

Er zijn in Nederland, verspreid over het land, 25 erkende audiologische centra met in totaal zo'n 30 vestigingen (hoofdvestigingen en dependances). Er werken ca. 500 mensen in deze branche.  De centra leggen de verbinding tussen opsporing en diagnostiek, onderwijs en gezondheidszorg, cure en care, zintuiglijke beperking en techniek. Daarmee vormen de centra een krachtige schakel binnen de totale zorg voor slechthorenden, doven en mensen met spraak- en taalmoeilijkheden.