Informatie 1-daagse opfriscursus zintuigonderzoek voor de JGZ (CZOJ)

Een goed gehoor en een goede visus zijn van groot belang voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van een kind. Na het volgen van deze bijscholing is men in staat zelfstandig een gehoor- en visusonderzoek te verrichten bij kinderen vanaf ca. 4 jaar op een gestandaardiseerde manier.

Doelgroep
De opfriscursus  is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen werkzaam in de openbare gezondheidszorg die de cursus Zintuigonderzoek bij TNO of de SAO in het verleden hebben gevolgd of ruime ervaring hebben met het gehoor- en/of visusonderzoek binnen de JGZ.

Aantal deelnemers
Per cursus maximaal 24, minimaal 12.

Cursus locatie
SAO/FENAC, Chr. Krammlaan 8-10, 3500 AX Utrecht, T 030 - 2769902.

Inhoud van de cursus
In de opfriscursus wordt beknopt de inhoud van de reguliere cursus Zintuigonderzoek herhaald. Verder wordt extra aandacht besteed aan:

  • bij kinderen veel voorkomende pathologieën
  • valkuilen bij het onderzoek
  • de meetprocedure (combinatie van screening en descendingmethode)
  • criteria voor verwijzing
  • praktische vaardigheden

Bewijs van deelename
Aan het eind van de opfriscursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.

Docenten
Dhr. A. Bosman, klinisch fysicus audioloog.
Mevr. T. Sjoerdsma, MSc, orthoptiste.

Voorbereiding
Om de cursist in staat te stellen zich voor te bereiden wordt 3 weken voor de start van de cursus de syllabus opgestuurd inclusief de leerwijzer.

Voor het oefenen van het gehooronderzoek is het noodzakelijk dat de cursisten per tweetal beschikken over een eigen audiometer.

Inschrijving
Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Deelnemers kunnen zich ook inschrijven voor alleen het gehoorgedeelte of alleen het visusgedeelte.
Binnen enkele weken na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Is de cursus volgeboekt, dan ontvangt u hiervan ook bericht. Wanneer door onvoldoende aanmeldingen de cursus niet doorgaat, krijgt u hiervan ca. 4 weken voor de start van de cursus bericht en wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort.

XXXX (webformulier)

Kosten
De deelnamekosten voor de gehele opfriscursus bedragen € 325,-.
Bij deelname aan alleen het gehoordeel wordt dit € 175,-; bij deelname aan alleen het visusdeel € 150,-.
Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, koffie, thee en lunch (lunch alleen voor deelnemers aan beide onderdelen).

Annulering van de inschrijving
Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus worden uitsluitend administratiekosten (€ 50,-) in rekening gebracht.
Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.  Vervangende deelname is echter mogelijk.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr N. van Son via het secretariaat van de SAO.
T 030 - 2769902   E info@fenac.nl