Opfriscursus zintuigonderzoek voor de JGZ (Gehoor en/of Visus)

Een goed gehoor en een goede visus zijn van groot belang voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van een kind. Na het volgen van deze bijscholing is men in staat zelfstandig een gehoor- en visusonderzoek te verrichten bij kinderen vanaf ca. 4 jaar op een gestandaardiseerde manier.

Geplande cursusdata vind u in de Opleidingsagenda. Daar vind u ook het aanmeldformulier.

Doelgroep
De opfriscursus CZOJ is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg die voorheen een basiscursus (van de FENAC of voorheen de SAO) hebben gevolgd of die ruime ervaring hebben met het gehoor- en/of visusonderzoek binnen de JGZ.

Aantal deelnemers
Per cursus maximaal 24, minimaal 12.

Cursus locatie
Bureau Audcom voor FENAC en Siméa, Chr. Krammlaan 2 (1e etage) 3500 AX Utrecht, T 030 - 2769902.

Inhoud van de cursus
In de opfriscursus wordt beknopt de inhoud van de reguliere cursus Zintuigonderzoek herhaald. Verder wordt extra aandacht besteed aan:

  • bij kinderen veel voorkomende pathologieën
  • valkuilen bij het onderzoek
  • de meetprocedure (combinatie van screening en descendingmethode)
  • criteria voor verwijzing
  • praktische vaardigheden

Bewijs van deelename
Aan het eind van de opfriscursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname.

Docenten
Dhr. A. Bosman, klinisch fysicus audioloog.
Mevr. T. Sjoerdsma, MSc, orthoptiste.

Voorbereiding
Om de cursist in staat te stellen zich voor te bereiden wordt 3 weken voor de start van de cursus de syllabus opgestuurd inclusief de leerwijzer.

Inschrijving
Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Deelnemers kunnen zich ook inschrijven voor alleen het gehoorgedeelte of alleen het visusgedeelte.
Binnen enkele weken na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Is de cursus volgeboekt, dan ontvangt u hiervan ook bericht. Wanneer door onvoldoende aanmeldingen de cursus niet doorgaat, krijgt u hiervan ca. 4 weken voor de start van de cursus bericht en wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort.

Kosten
De deelnamekosten voor de gehele opfriscursusdag bedragen € 325,-.
Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, koffie, thee en lunch.

Algemene informatie
De FENAC kent een Klachtenregeling en heeft een Privacy Statement opgesteld. Lees voor uw aanmelding ook de Algemene Voorwaarden.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen FENAC Opleidingen
T 030 - 2769902   E opleidingen@fenac.nl