Van Horen Zeggen

In het vakblad Van Horen Zeggen (VHZ) vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de FENAC en Siméa.  In dit blad worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders.

Voor meer informatie over de laatst verschenen VHZ kijk hier.
Van oudere jaargangen is het mogelijk om nummers van minimaal een jaar oud de reportages, interviews en artikelen te downloaden.

Het blad verschijnt zes keer per jaar.  
Audiologische Centra krijgen het vakblad gratis toegestuurd. 
Overige belangstellenden betalen voor het abonnement € 30 per jaar.

Abonnement

Voor het jaar 2016 kost een abonnement op het vakblad Van Horen Zeggen 30 euro (exclusief eventuele administratiekosten). Hiervoor ontvangt u 6 keer het blad in uw brievenbus. Ook krijgt u met uw abonnementsnummer in 2016 korting op het Simeacongres.

Voor meer informatie stuur een email naar info@audcom.nl.