Van Horen Zeggen

Tijdschrift Van Horen Zeggen wordt VHZ-online

Het vaktijdschrift Van Horen Zeggen (VHZ) is nu openbaar online beschikbaar. Op www.vhz-online.nl kunt u informatie vinden over diagnostiek, onderwijs en zorg voor mensen met een auditieve of communicatieve beperking.

Iedereen kan via VHZ-online kennis over begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs lezen en delen als je geïnteresseerd bent in doofheid, slechthorendheid en TOS. Die kennis is nu openbaar en voor iedereen beschikbaar. VHZ-online wil een brug slaan tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de dagelijkse praktijk van professionals. Per januari 2018 zal het papieren tijdschrift Van Horen Zeggen niet meer verschijnen.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de FENAC en Siméa.  In dit blad worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders.

------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie over de laatst verschenen papieren VHZ kijk hier.
Van oudere jaargangen is het mogelijk om nummers van minimaal een jaar oud de reportages, interviews en artikelen te downloaden.