Home   Locaties   Opleiding   Vacatures   VHZ   Arbo   Voorlichtingsmateriaal   OpenAC   Contact 

Het Audiologisch Centrum

print

Het Audiologisch Centrum is het centrum voor gehoor, taal en spraak.

Brochure 'Het Audiologisch Centrum'In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.

» lees de brochure 'het Audiologisch Centrum'
» Turkse vertaling brochure 'het Audiologisch Centrum' : 'Odyoloji Merkezi'
» de verwijzing naar het AC
» waar vind ik een AC?
» taalspraakmoeilijkheden en taalspraakdiagnostiek
» landelijk werkverband maatschappelijk werkers
» landelijk werkverband audiologieassistenten

 

Over de FENAC

print

FENAC staat voor de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is één van de kleinste brancheorganisaties in de gezondheidszorg. Sinds de oprichting van de FENAC in 1976 bespreken de centra binnen de Federatie allerlei zaken van gemeenschappelijk belang.

» meer over de FENAC
» opleidingen
» vacatures

» interessante links

 

Agenda

 

Opleiding tot audiologie-assistent start op 18 september 2015 (Utrecht) Inschrijven t/m 31/8

Informatiemiddag Tinnitus september
28 september 2015

Workshop in situ meting / evaluatie hoortoestellen
i.s.m. de DHTA op 22 april en 27 mei 2015 (Utrecht)

Na- en bijscholing voor AC-medewerkers
vanaf maart 2015. Meer informatie bij Opleidingen

Verschillende communicatietrainingen voor AC-medewerkers
in juni, september en oktober 2015. Meer informatie bij Opleidingen

Cursus Communicatieve Therapie 1
Opnieuw in voorjaar 2016 (Utrecht)

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

FENAC
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@fenac.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 FENAC