Home   Locaties   Opleiding   Vacatures   VHZ   Arbo   Voorlichtingsmateriaal   OpenAC   Contact 

Het Audiologisch Centrum

print

Het Audiologisch Centrum is het centrum voor gehoor, taal en spraak.

Brochure 'Het Audiologisch Centrum'In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.

» lees de brochure 'het Audiologisch Centrum'
» Turkse vertaling brochure 'het Audiologisch Centrum' : 'Odyoloji Merkezi'
» de verwijzing naar het AC
» waar vind ik een AC?
» taalspraakmoeilijkheden en taalspraakdiagnostiek
» landelijk werkverband maatschappelijk werkers
» landelijk werkverband audiologieassistenten

 

Over de FENAC

print

FENAC staat voor de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is één van de kleinste brancheorganisaties in de gezondheidszorg. Sinds de oprichting van de FENAC in 1976 bespreken de centra binnen de Federatie allerlei zaken van gemeenschappelijk belang.

» meer over de FENAC
» opleidingen
» vacatures

» interessante links

Documentatie

print

Hieronder vindt u vrij beschikbare achtergrondinformatie van de FENAC.
Brochures kunt u bestellen op de pagina voorlichtingsmateriaal.

» alle documentatie

 

Nieuws

print

PACT dient voorstel in voor onderzoek keuzeprotocol hoorzorg
(25-07-2014) Op verzoek van Zorginstituut Nederland (voormalig CvZ) doet PACT mee aan de aanbesteding van een onderzoek naar klachten over het keuzeprotocol hoorzorg. In dat voorstel willen we antwoord geven op de vraag of het keuzeprotocol leidt tot een juiste combinatie van indicatie en interventie. Na 20 augustus is bekend of PACT het project mag uitvoeren.

Ontwikkeling Dutch Position Statement AVP
(18-07-2014) De Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen werken in een gezamenlijk project aan de totstandkoming van een Dutch Position Statement over auditieve verwerkingsproblemen. Op de website van het Kenniscentrum Zorginnovatie is hierover meer informatie te vinden.

Inschrijven voor opleiding audiologie-assistent
(30-06-2014) De opleiding voor adiolige-assistent start op 19 september 2014. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 juli. Hier vind je meer informatie over de opleiding.

Onderzoek naar behandeling eenzijdige doofheid
(19-06-2014) De afdeling KNO van het UMC Utrecht is een onderzoek gestart naar een nieuwe behandeling van eenzijdige doofheid. Het gaat om een behandeling met een cochleair implantaat (CI). Meer informatie is hier te vinden.

Documenten Studiedag AVP staan online
(04-06-2014) Van de studiedag op 21 mei 2014 zijn de casussen en presentaties nu online beschikbaar. De dociumenten zijn hier te vinden.

Aanbod nascholing van de DHTA
(22-04-2014) De SAO/FENAC wil meer samenwerken met de Dutch HealthTec Academy (DHTA) die o.a. de opleiding tot audicien verzorgt. Er is een nascholingsaanbod voor voor gediplomeerde audiciens dat ook interessant kan zijn voor audiologie-assistenten.

Presentaties studiedagen Dalfsen
(18-10-2013) Na de succesvolle studiedagen voor taalspraakteams in Dalfsen op 10 en 11 oktober hebben we de presentaties beschikbaar op onze site. Ze zijn hier te vinden.
De posterpresentaties zijn hier te bekijken.


 

Agenda

 

Cursus CHILDES/CHAT
op 10 september 2014

PACT-middag
op 17 september 2014

Opleiding audiologie-assistent 2014-2015

start 19 september 2014

Workshop Testwijzer
op 6 oktober 2014

Seminar "De ontwikkeling van het dove kind"
op 25 oktober 2014

Tinnituscursus: neurofysiologische basis, diagnostiek en behandeling
31 oktober 2014 (UMC Groningen)

Cursus Fonologie in Vogelvlucht
op 10 november 2014

Opfriscursus Zintuigonderzoek JGZ (CZOJ)
26 november 2014

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

FENAC
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@fenac.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2014 FENAC