Home   Locaties   Opleiding   Vacatures   VHZ   Arbo   Voorlichtingsmateriaal   OpenAC   Contact 

Het Audiologisch Centrum

print

Het Audiologisch Centrum is het centrum voor gehoor, taal en spraak.

Brochure 'Het Audiologisch Centrum'In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.

» lees de brochure 'het Audiologisch Centrum'
» Turkse vertaling brochure 'het Audiologisch Centrum' : 'Odyoloji Merkezi'
» de verwijzing naar het AC
» waar vind ik een AC?
» taalspraakmoeilijkheden en taalspraakdiagnostiek
» landelijk werkverband maatschappelijk werkers
» landelijk werkverband audiologieassistenten

 

Over de FENAC

print

FENAC staat voor de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.

De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is één van de kleinste brancheorganisaties in de gezondheidszorg. Sinds de oprichting van de FENAC in 1976 bespreken de centra binnen de Federatie allerlei zaken van gemeenschappelijk belang.

» meer over de FENAC
» opleidingen
» vacatures

» interessante links

Documentatie

print

Hieronder vindt u vrij beschikbare achtergrondinformatie van de FENAC.
Brochures kunt u bestellen op de pagina voorlichtingsmateriaal.

» alle documentatie

 

Nieuws

print

Guyot-prijs voor prof. Karen Steel
(01-09-2014). Vandaag zal in Groningen de Guyot-prijs worden uitgereikt aan prof. Karen Steel van de RUG. Zij ontvangt de prijs voor haar baanbrekende werk op het gebied van de genetische factoren die betrokken zijn bij doofheid en slechthorendheid. De uitreking vindt plaats tijdens de openingsceremonie van het Academisch Jaar 2014.

PACT zal onderzoek keuzeprotocol hoorzorg uitvoeren
(22-08-2014) In opdracht van Zorginstituut Nederland (voormalig CvZ) zal PACT een onderzoek uitvoeren naar klachten over het keuzeprotocol hoorzorg. In dat onderzoek willen we antwoord geven op de vraag of het keuzeprotocol leidt tot een juiste combinatie van indicatie en interventie.

Ontwikkeling Dutch Position Statement AVP
(18-07-2014) De Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen werken in een gezamenlijk project aan de totstandkoming van een Dutch Position Statement over auditieve verwerkingsproblemen. Op de website van het Kenniscentrum Zorginnovatie is hierover meer informatie te vinden.

Inschrijven voor opleiding audiologie-assistent
(30-06-2014) De opleiding voor adiolige-assistent start op 19 september 2014. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 juli. Hier vind je meer informatie over de opleiding.

Onderzoek naar behandeling eenzijdige doofheid
(19-06-2014) De afdeling KNO van het UMC Utrecht is een onderzoek gestart naar een nieuwe behandeling van eenzijdige doofheid. Het gaat om een behandeling met een cochleair implantaat (CI). Meer informatie is hier te vinden.

Documenten Studiedag AVP staan online
(04-06-2014) Van de studiedag op 21 mei 2014 zijn de casussen en presentaties nu online beschikbaar. De dociumenten zijn hier te vinden.

Aanbod nascholing van de DHTA
(22-04-2014) De SAO/FENAC wil meer samenwerken met de Dutch HealthTec Academy (DHTA) die o.a. de opleiding tot audicien verzorgt. Er is een nascholingsaanbod voor voor gediplomeerde audiciens dat ook interessant kan zijn voor audiologie-assistenten.

Presentaties studiedagen Dalfsen
(18-10-2013) Na de succesvolle studiedagen voor taalspraakteams in Dalfsen op 10 en 11 oktober hebben we de presentaties beschikbaar op onze site. Ze zijn hier te vinden.
De posterpresentaties zijn hier te bekijken.


 

Agenda

 

Opleiding audiologie-assistent 2014-2015
start 19 september 2014

Training MAC-AC
op 29 januari 2015 (Utrecht)

Na- en bijscholing voor AC-medewerkers
vanaf maart 2015. Meer informatie bij Opleidingen

Cursus Zintuigonderzoek voor de JGZ (CZOJ)
op 25 en 26 maart 2015 (Utrecht)

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

FENAC
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@fenac.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2014 FENAC