Arbo-audiologische zorg

Slechthorendheid is een zeer vaak voorkomende beroepsziekte. Het staat al jaren in de top 3 van meest gemelde aandoeningen volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het is al langer bekend dat slechthorendheid de werksituatie sterk beïnvloedt.

Zo kan een slechthorende extra risico's lopen doordat alarmsignalen niet worden opgemerkt, er kunnen functioneringsproblemen ontstaan in werksituaties waarbij communicatie een grote rol speelt maar het komt ook regelmatig voor dat een slechthorende in een sociaal isolement terecht komt.

Communicatieve en psychosociale revalidatie van de slechthorende én voorlichting aan collega's en leidinggevende(n) blijken van belang voor het behoud van de werkplek van een slechthorende. De multidisciplinaire aanpak van de Audiologische Centra blijkt daarin te voorzien.

Kernprofiel arboaudiologische zorg
Het kernprofiel van de arboaudiologische zorg in het Audiologisch Centrum (AC) is:

  1. Het AC is expert op het gebied van gehoor en communicatie.
  2. Het AC heeft een gedegen multidisciplinaire benadering in de diagnostiek: de mogelijkheden van de slechthorenden worden op audiologisch/akoestisch, logopedisch/communicatief en psychosociaal vlak in kaart gebracht, binnen gespecialiseerde centra soms nog aangevuld met arbeidsgeneeskundige expertise.
  3. Het AC heeft de expertise om de relatie tussen slechthorendheid en werk in breder perspectief van de totale leefsituatie van de slechthorende te zetten.
  4. Het AC kan daardoor een geïntegreerd advies geven en deels realiseren met oog voor effecten op de korte en lange termijn voor de slechthorende.
  5. Het AC heeft in principe een langdurige relatie met de slechthorende (van 0 tot 100 jaar).
  6. Het AC kent het veld van de arboaudiologie.

Standaard en gespecialiseerde arboaudiologische zorg
Binnen de zorg die het Audiologische Centrum op dit terrein aanbiedt, wordt een onderscheid gemaakt tussen standaard arboaudiologische zorg en gespecialiseerde arboaudiologische zorg. Voor een aantal slechthorenden zijn de knelpunten namelijk zo groot dat gespecialiseerde zorg vereist is. Reden hiervoor kan de ernst c.q. complexiteit zijn van de slechthorendheid, maar ook de auditieve functie van een bepaalde functie of werkplek.