Evenwichtsonderzoek

Een evenwichtsonderzoek is een onderzoek naar het functioneren van het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan is onderdeel van het binnenoor; u heeft dus een linker en een rechter evenwichtsorgaan.  

Voorafgaand aan het evenwichtsonderzoek zal meestal een gehooronderzoek en een bloeddrukmeting worden gedaan.

Verloop van het onderzoek
Het evenwichtsonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt met name gekeken naar de oogbewegingen die een reactie zijn op verschillende testen. Om deze oogbewegingen nauwkeurig te kunnen meten, vindt een gedeelte van het onderzoek in het donker plaats.

Het onderzoek is volledig pijnloos. Wel kunt u zich tijdens de meting en erna duizelig voelen, maar dit gevoel trekt vanzelf weg. Bepaalde geneesmiddelen kunnen de resultaten van dit onderzoek beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat u vóór aanvang van het onderzoek aan de specialist meldt als u medicijnen gebruikt.

Het onderzoek gebeurt in een speciale ruimte, waar u gaat op een draaistoel gaat zitten, waarna de onderzoeker zelfklevende plakkers met een draadje eraan (electroden) rond uw ogen bevestigt. De electroden worden verbonden met de meetapparatuur. Deze apparatuur registreert uw oogbewegingen. U voelt hier niets van.

In het onderzoek krijgt u verschillende opdrachten om ergens naar te te kijken en/of uw ogen te bewegen. Tijdens deze proeven zit u in het donker en draait u op de stoel langzaam rond, of beweegt u heen en weer.

Tenslotte worden uw evenwichtsorganen, links en rechts, om de beurt getest met koud (30ºC) en warm water (44ºC). Dit is het zogenaamde calorisch onderzoek. Als u een gaatje in het trommelvlies heeft, wordt deze test niet gedaan of uitgevoerd met koude en warme lucht.

Video Nystagmo Gram (VNG)
Op sommige audiologische centra wordt uw evenwichtsstelsel onderzocht met een Video Nystagmogram (VNG). U krijgt een speciale bril op die uw oogbewegingen registreert. Op deze manier worden de reacties van uw evenwichtsstelsel gemeten.

Ook met een VNG worden oogvolgbewegingen onderzocht, is er een draaistoelonderzoek en zal er een positieonderzoek zijn, waarbij u op de onderzoeksbank in verschillende houdingen gelegd wordt. Bijvoorbeeld van linker- naar rechterzijligging, van een zittende naar een liggende houding en weer terug.

Een volledig evenwichtsonderzoek zal ruim een uur in beslag nemen.

Advies en behandeling
Na het uitgebreide evenwichtsonderzoek volgt op een later tijdstip  een adviesgesprek.  Hierbij bespreekt u samen met de keel-, neus- en oorarts en de klinisch fysicus-audioloog de onderzoeksresultaten. Zo nodig vindt aanvullend KNO-onderzoek plaats.

De behandelmogelijkheden zijn divers. Soms zal de KNO-arts direct aansluitend aan het gesprek een (korte) behandeling geven (Epley-manoeuvre). Ook kan het zijn dat u medicatie krijgt voorgeschreven. Daarnaast kan doorverwijzing plaatsvinden naar longarts, neuroloog, cardioloog of fysiotherapeut.

Over het onderzoek en de verstrekte adviezen volgt altijd rapportage aan uw verwijzer.

(informatie samengesteld uit bronnen van Pento, Radboud UMC en UMCG)