3-daagse cursus Tolken spraak-/ en taalonderzoek bij meertalige kinderen ( 3 okt. 24 okt. en 8 nov.)

Aanvang: 03-10-2023 09:00

Deze 3-daagse cursus wil een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen tolk en taalonderzoeker creëren, met als doel om de kwaliteit van de spraak-/taalonderzoeken te waarborgen.

De cursus is bedoeld voor tolken die vertalen en assisteren bij het verrichten van multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen met (een vermoeden van) spraaktaalstoornissen. Naast kennis op het gebied van de taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen wordt ook een dagdeel besteed aan het samenbrengen van de tolken en taalonderzoekers om te komen tot een gezamenlijk proces (maar ook voor het uitbreiden van hun professionele netwerk).

Samenwerking met Global Talk:
De cursus wordt in samenwerking met Global Talk aangeboden. Voor deze training kun je je TOP-punten verzilveren via Global Talk na ontvangst van je certificaat van deelname. Klik hier voor meer informatie over het Tolken Ontwikkel Programma (TOP).

De cursus wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 16 tolken. Op de laatste dag zullen er maximaal 15 taalonderzoekers (logopedisten/linguïsten) aansluiten.

Datum/tijd:

De cursus wordt gegeven op:

Locatie:

Op dag 1 en dag 2 wordt de cursus gegeven bij Bureau FENAC, Burgemeester Verderlaan 15 te Utrecht. Op de 3e dag zal er uitgeweken worden naar een externe locatie binnen Utrecht.

Uitgebreide informatie en aanmelden:

Voor de uitgebreide cursus informatie en aanmeldformulier tolken en

aanmeldformulier taalonderzoekers kunt u hier downloaden.