Factsheet Ketenzorg TOS in beeld

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis worden de laatste jaren beter gesignaleerd. Zo kunnen ze sneller zorg ontvangen op de voor hen best passende plek. Maar over hoeveel kinderen in zorg gaat het nu eigenlijk? NVLF, SIAC en FENAC hebben samen geprobeerd deze vraag te beantwoorden en zo meer inzage te geven in de ketenzorg aan kinderen met taalspraakproblematiek en een TOS. In deze factsheet hebben we de aantallen in kaart gebracht van de kinderen, die zorg ontvangen binnen eerstelijns logopedie, audiologische centra en ZG-behandeling.

Begin juli jl. organiseerde FENAC, NVLF en SIAC een bijeenkomst voor verzekeraars en NZa naar aanleiding van vraagontwikkeling in de ZG-behandeling van kinderen met TOS. Op basis van de verzamelde cijfers zien we dat het grootste deel van de kinderen met taalspraakproblematiek en TOS worden behandeld door een eerstelijns logopedist. Van de kinderen die worden verwezen naar een AC voor spraaktaalonderzoek, komt slechts een (zeer) klein deel terecht bij ZG-behandeling. Naar aanleiding van de bijeenkomst is nu een factsheet ontwikkeld.

Bekijk de factsheet hier.