Documenten

Op deze pagina vindt u (verwijzingen naar) vrij beschikbare documentatie van de FENAC.

Willens in Ketens (rapport werkgroep ‘Visie op de ketenstructuur’, april 2005)

Richtlijn Uniforme Signalering Taalachterstand

Artikel over classificatie van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen op het AC

Handboek: Hoorzorg ouderen 'onze zorg' hoorzorg in instellingen voor oudere