Cursus Sensorische Informatieverwerking (3 dagen)

Datum: 08-01-2019

Deze cursus is in 2016/2017 al eens gegeven. Bij voldoende belangstelling wordt hij begin 2019 herhaald.

Deze 3-daagse cursus is specifiek ontwikkeld voor logopedisten werkzaam in het AC. U leert logopedische problemen te analyseren vanuit een Sensorisch (Informatie)verwerkingsperspectief. Het accent ligt op kinderen met auditieve (verwerkings)problemen. Vanuit evidence en best practice krijgt u een kader om te observeren, diagnosticeren en adviseren.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: AC-logopedisten

 

Deze cursus is tot stand gekomen in een uniek samenwerkingsverband tussen Anders Kijken naar Kinderen, audiologen en logopedisten. De cursus is specifiek gericht op de adviserende rol van de logopedist, niet op kindspecifieke behandelingen. Er is ruimte voor minimaal 10 tot maximaal 18 cursisten.

 

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.