Werken aan veerkracht, twee webinars (9 en 16 dec)

Aanvang: 09-12-2021 14:30

Op twee middagen komt het thema "Werken aan veerkracht" aan bod, bezien vanuit het kind en zijn ouders/verzorgers (9 december) en bezien vanuit de professionals (16 december). De lezingen zijn online van 14.30 tot 17.00 uur.

 

Werken aan veerkracht

De cursus Kind, Taal & Gehoor actualiseert en vergroot uw kennis op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met gehoor- en/of taalproblemen. In deze reeks lezingen gaan ervaren audiologen, KNO artsen, (klinisch) linguïsten, logopedisten, (kinder)psychologen en onderzoekers in op actuele en relevante thema’s rondom taal en gehoorproblemen bij kinderen. Dit jaar is het thema “Werken aan veerkracht”.

We zien kinderen graag gezond, sterk en goed in hun vel. We gunnen kinderen hechte vriendschappen, een zorgeloze thuisomgeving en goede ontwikkeling op school. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Tegenslag, uitdagingen en angst horen bij het leven en daarmee leren omgaan maakt kinderen weerbaarder. In de najaarslezingen verkennen we het thema veerkracht bij kinderen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis. Met de term veerkracht bedoelen we de vaardigheid van kinderen om weerstand te bieden aan en te herstellen van aanhoudende uitdagingen.

 

Praktische informatie

Flyer met meer informatie, klik hier.

De lezingenreeks wordt georganiseerd door het Language and Hearing Center Amsterdam. Kosten bedragen voor twee middagen €55 (€45 voor NVLF/NVKF/VKL leden), voor een enkele middag €30 (€25 voor NVLF/NVKF/ VKL leden). Voor logopedisten, klinisch fysicus audiologen en orthopedagogen/ psychologen wordt accreditatie aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Hammer. Aanmelden kan via een online formulier.