Hoortoestel tweedaagse, workshops Hoortoesteltechniek voor audiologie-assistenten

Datum: 15-02-2018

15 februari en 1 maart 2018

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor deze cursus, het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Indien u op de reserve lijst geplaatst wilt worden kunt u dat aan geven bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

De nascholing is opgezet voor audiologie-assistenten. Deze twee workshops vormen een geheel, wat betekent dat in workshop 2 wordt voortgebouwd op workshop 1. In de eerste workshop ligt de nadruk iets meer op theorie en achtergronden. Er wordt m.n. ingegaan op signaalbewerkings-technieken, recente hoortoestelopties en de relatie tussen klachten en hoortoestelinstellingen; daarbij wordt gebruik gemaakt van geluidsdemonstraties. Ook komen oorstukjes, rekenregels en bijzondere hoorhulpmiddelen aan de orde. Aan het eind van de dag wordt een praktijkopdracht meegegeven. De tweede dag biedt veel ruimte voor oefenen in de praktijk. De praktijkopdracht wordt besproken en de verificatie van de hoortoestelaanpassing komt aan bod. De cursisten gaan aan de slag met couplermetingen en insertion gain. Op beide dagen wordt ook voldoende ruimte ingebouwd voor uitwisseling van ervaringen en best practices.

Voor meer informatie kllik hier