Gebruikerscursus MAC AC 22 maart 2018

Aanvang: 22-03-2018 13:00

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 staat de volgende gebruikerscursus MAC AC op de agenda.

Om goed inzicht te hebben in de populatie kinderen die met taal-spraakvragen op een Audiologisch Centrum worden aangemeld, wordt het Multi Axiale Classificatie Systeem gebruikt (MAC). Registratie van MAC AC is een FENAC kwaliteitsmaat.

Van 13-16 uur te Utrecht.

Wanneer?

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 vindt de volgende gebruikerscursus MAC AC op de agenda plaats.

Van 13-16 uur te Utrecht.

Wat?
Om goed inzicht te hebben in de populatie kinderen die met taal-spraakvragen op een Audiologisch Centrum worden aangemeld, wordt het Multi Axiale Classificatie Systeem gebruikt (MAC). Registratie van MAC AC is een FENAC kwaliteitsmaat.  

De betrouwbaarheid van het registratie systeem wordt beduidend beter na oefening.

Voor wie?
We verwachten deelnemers vanuit ieder AC.
Het is niet alleen bedoeld voor nieuwe medewerkers, maar ook als opfriscursus.

De deelnemers nemen de informatie weer mee terug naar het eigen AC om het daar verder te verspreiden.

Waarom?
Het is heel belangrijk dat iedereen op dezelfde manier registreert. Zo kan je inzichtelijk maken wat er aan multidisciplinaire diagnostiek plaatsvindt binnen het eigen AC én op landelijk niveau.

Opgeven kan via info@fenac.nl. Noteer het vast in je agenda (of in die van je collega).