SAO Agenda

Hier staat een overzicht van alle na- en bijscholing voor AC-medewerkers.

Dit is het archief van de agenda. Klik hier voor de actuele agenda.

14 Dec 2016
Cursus hoortoestelcontrole met behulp van REM

In samenwerking met de FENAC organiseert de DHTA een cursus Probe Microphone Measurements (PMM). Deze cursus richt zich op de controle van de aanpassing van een hoortoestel met behulp van Real Ear Measurements.

Let op: Aanmelden via de cursussite van DHTA.

Doelgroep: audiologie-assistenten

8 Nov 2016
Workshop Interculturele gespreksvoering

De training is opgezet als na-/bijscholing  voor alle AC-medewerkers die het mandaat hebben om advies, counseling of begeleidingsgesprekken te voeren. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: Alle disciplines

10 Oct 2016
Fonologie in Vogelvlucht

Deze cursus is gericht op de diagnostiek van fonologische stoornissen bij kinderen en stipt behandelmethoden aan. De cursus bestaat uit één bijeenkomst van 6,5 uur en een huiswerkopdracht van 8,5 uur. De cursus wordt gegeven aan minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: AC-logopedisten

13 Sep 2016
Workshop Communicatievaardigheden

De workshop is bedoeld voor AC-medewerkers die behoefte hebben om op een ontspannen manier aan de eigen communicatievaardigheden te werken en zich te kunnen richten op de eigen kwaliteiten hierin. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: alle disciplines.

23 Jun 2016
Hoortoesteltweedaagse (2e dag)

Tweede dag van twee bij elkaar horende workshops (31 maart en 23 juni 2016), waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: hoortoestelopties (features) en de effecten daarvan, digitale geluidsbewerking in hoortoestellen, hoortoestellen bijstellen: wat te doen bij welke klacht? In de eerste workshop ligt de nadruk iets meer op theorie en achtergronden. De tweede dag biedt veel ruimte voor oefenen in de praktijk.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: audiologie-assistenten

8 Jun 2016
Studiedag "Recente Ontwikkelingen rondom AVP"

In samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen organiseert de FENAC een studiedag over Auditieve Verwerkings Problemen. De nieuwste ontwikkelingen rondom dit controversiële onderwerp zullen centraal staan. Aan de hand van vele onderzoeksresultaten hopen wij deze dag een goede discussie te voeren die input levert voor een Nederlands position statement.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

31 Mar 2016
Hoortoesteltweedaagse (1e dag)

Twee bij elkaar horende workshops (31 maart en 23 juni 2016), waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: hoortoestelopties (features) en de effecten daarvan, digitale geluidsbewerking in hoortoestellen, hoortoestellen bijstellen: wat te doen bij welke klacht? In de eerste workshop ligt de nadruk iets meer op theorie en achtergronden. De tweede dag biedt veel ruimte voor oefenen in de praktijk.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: audiologie-assistenten

19 Feb 2015
Studiedag AVP

Studiedag voor multidisciplinaire AC-teams bij de SAO in Utrecht

10 Nov 2014
Cursus Fonologie in Vogelvlucht

Nascholing voor logopedisten bij de SAO in Utrecht