Opfris CZOJ voor JGZ ( Gehoor & Visus) op 27 september te Utrecht

Aanvang: 27-09-2022 09:30

Doelgroep
De opfriscursus CZOJ is bedoeld voor doktersassistenten en verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg die voorheen een basiscursus (van de FENAC of voorheen de SAO) hebben gevolgd of die ruime ervaring hebben met het gehoor- en/of visusonderzoek binnen de JGZ.

Aantal deelnemers
Per cursus maximaal 24, minimaal 12.

Cursus locatie
Bureau Audcom voor FENAC en Siméa, Chr. Krammlaan 2 (1e etage) 3500 AX Utrecht, T 030 - 2769902.

Cursusplaats en data

Op dinsdag 27 september 2022 wordt een Opfriscursus zintuigonderzoek jeugd gegeven bij de Bureau Audcom voor FENAC en Siméa, Christiaan Krammlaan 2 (1e etage) in Utrecht.

Docent mevr.Trijntje Sjoerdsma MSc geeft les in het visusonderzoek en docent dr.ir. Arjan Bosman geeft les in het gehooronderzoek.

Zodra de aanmelding bij ons binnen is, ontvangt u de leerwijzer en syllabus per mail.

De opfriscursus start om 9.30u en eindigt om 17.00u.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.