wiki:WikiStart

Welkom

Welkom op de support website voor OpenAC, het in gezamenlijkheid ontwikkelde ICT-platform van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra, de FENAC.

Problemen bij voorkeur melden via een ticket. Voor persoonlijk contact zijn we op werkdagen te bereiken via Teams. Als telefonisch contact gewenst is en we zijn via het reguliere nummer niet bereikbaar, dien dan een ticket in met als titel "terugbelverzoek". Geef aan wat het probleem is en welk nummer we moeten terugbellen.

OpenAC v2.102 is op 12 februari 2021 vrijgegeven voor productie.

OpenAC in gebruik nemen

Wilt u als gebruiker aan de slag met OpenAC registratieversie, kijk dan in de gebruikershandleiding. Bent u manager, dan zijn de rapportages interessant. Bent u beheerder en wilt u OpenAC installeren, dan beschrijft de installatiehandleiding hoe u de starterkit kunt gebruiken om OpenAC op uw systeem te installeren. OpenAC is een modulair systeem. U beschikt over een eigen adaptatie van OpenAC. Hoe u uw eigen adaptatie kunt inrichten en uw OpenAC-database kunt beheren leest u in de beheerdershandleiding. Uit welke modules u kunt kiezen en hoe deze moeten worden ingeschakeld staat in modules en functies. De technische documentatie beschrijft hoe dat in zijn werk gaat, maar u kunt natuurlijk ook eerst contact opnemen met FENAC ICT.

Financiële documentatie en lokale uitvoeringen van OpenAC

De werking van het financiële gedeelte van OpenAC wordt uitgebreid besproken in het pre-DOT financiëel handboek (nog voor OpenAC versie 1, niet aangepast aan de DOT). De Implementatiebladen geven per AC aan op welke manier OpenAC is geïmplementeerd (of gaat worden uitgerold). Hierbij worden eventuele afwijkingen die van belang zijn voor AO/IC vermeld.

Melden van problemen en indienen van wensen

De website van OpenAC maakt het eenvoudig om problemen te melden en wensen in te dienen via een ingebouwd ticketsysteem. Als u een wens wilt indienen of probleem wilt melden bij het OpenAC team kunt u een nieuw ticket aanmaken. Er zijn uitgebreide overzichten beschikbaar die u inzicht verschaffen in de status van uw meldingen. Tijd besteed aan lokale aanpassingen en werk op locatie worden doorbelast aan de AC's. Zie hiervoor de urenadministratie. Zie ook hoeveel tickets er binnenkomen en hoeveel we er oplossen.

Vraag en antwoord, op de hoogte blijven

De pagina Starten met OpenAC gaat in op veelgestelde vragen met betrekking tot het gebruik van OpenAC. Aankondigingen van nieuwe releases en overige belangrijke informatie voor OpenAC-contactpersonen worden verspreid via de maillijst openac@…. Om lid te worden van deze lijst stuurt u een e-mail aan tickets@… met het verzoek om te worden ingeschreven. Om te zien wat er nieuw is in de laatste en komende release van OpenAC kan de releases-pagina worden geraadpleegd.

Last modified 9 months ago Last modified on Jan 9, 2023 8:45:23 AM

Attachments (6)

Download all attachments as: .zip