Gebruikerscursus MAC AC

Aanvang: 25-06-2019 13:00

Wanneer?
Dinsdagmiddag 25 juni 2019 van 13-16 uur te Utrecht.

Wat?
Om goed inzicht te hebben in de populatie kinderen die met taal-spraakvragen op een Audiologisch Centrum worden aangemeld, wordt het Multi Axiale Classificatie Systeem gebruikt (MAC). Registratie van MAC AC is een FENAC kwaliteitsmaat. 

De betrouwbaarheid van het registratie systeem wordt beduidend beter na oefening.

Voor wie?
We verwachten deelnemers vanuit ieder AC.
Het is niet alleen bedoeld voor nieuwe medewerkers, maar ook als opfriscursus. De deelnemers nemen de informatie weer mee terug naar het eigen AC om het daar verder te verspreiden.

Waarom?
Het is heel belangrijk dat iedereen op dezelfde manier registreert. Zo kan je inzichtelijk maken wat er aan multidisciplinaire diagnostiek plaatsvindt binnen het eigen AC én op landelijk niveau.

Aanmelden kan tot 18 juni 2019 via g.tamis@audcom.nl.

Locatie
Bureau FENAC
Christian Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht