Agenda

Dit is de gecombineerde agenda van de FENAC en de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO).

8 Jan 2019
Cursus Sensorische Informatieverwerking (3 dagen)

Deze cursus is in 2016/2017 al eens gegeven. Bij voldoende belangstelling wordt hij begin 2019 herhaald.

Deze 3-daagse cursus is specifiek ontwikkeld voor logopedisten werkzaam in het AC. U leert logopedische problemen te analyseren vanuit een Sensorisch (Informatie)verwerkingsperspectief. Het accent ligt op kinderen met auditieve (verwerkings)problemen. Vanuit evidence en best practice krijgt u een kader om te observeren, diagnosticeren en adviseren.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: AC-logopedisten

4 Feb 2019
Fonologie in Vogelvlucht

De cursus is gericht op diagnostiek van fonologische stoornissen bij kinderen en tipt behandelmethoden aan.

doelgroep: AC Logopedisten

aanmelden bij: g.tamis@audcom.nl

21 Mar 2019
Vooraankondiging gebruikerscursus MAC AC

Op donderdagmiddag 21 maart 2019 staat de volgende gebruikerscursus MAC AC op de agenda.Van 13-16 uur te Utrecht.

Opgeven kan vanaf januari 2019. Noteer het vast in je agenda (of in die van je collega).