Agenda

Dit is de gecombineerde agenda van de FENAC en de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO).

15 Feb 2018
Hoortoestel tweedaagse, workshops Hoortoesteltechniek voor audiologie-assistenten

15 februari en 1 maart 2018

De nascholing is opgezet voor audiologie-assistenten. Deze twee workshops vormen een geheel, wat betekent dat in workshop 2 wordt voortgebouwd op workshop 1. In de eerste workshop ligt de nadruk iets meer op theorie en achtergronden. Er wordt m.n. ingegaan op signaalbewerkings-technieken, recente hoortoestelopties en de relatie tussen klachten en hoortoestelinstellingen; daarbij wordt gebruik gemaakt van geluidsdemonstraties. Ook komen oorstukjes, rekenregels en bijzondere hoorhulpmiddelen aan de orde. Aan het eind van de dag wordt een praktijkopdracht meegegeven. De tweede dag biedt veel ruimte voor oefenen in de praktijk. De praktijkopdracht wordt besproken en de verificatie van de hoortoestelaanpassing komt aan bod. De cursisten gaan aan de slag met couplermetingen en insertion gain. Op beide dagen wordt ook voldoende ruimte ingebouwd voor uitwisseling van ervaringen en best practices.

28 Mar 2018
Gebruikerscursus MAC AC 22 maart 2018

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 staat de volgende gebruikerscursus MAC AC op de agenda.

Om goed inzicht te hebben in de populatie kinderen die met taal-spraakvragen op een Audiologisch Centrum worden aangemeld, wordt het Multi Axiale Classificatie Systeem gebruikt (MAC). Registratie van MAC AC is een FENAC kwaliteitsmaat.

Van 13-16 uur te Utrecht.

14 May 2018
Tweedaagse cursus PROMPT® 14 en 28 mei 2018

 

Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt. U kunt zich helaas niet meer inschrijven. Wilt u op de reservelijst geplaatst worden? Mail dan naar Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

 

Doelgroep
Deze tweedaagse cursus betreft een introductie op het onderzoeken van motorische spraakstoornissen. De cursus is specifiek ontwikkeld voor logopedisten van het AC en wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Accreditatie wordt aangevraagd.
Organisatie
De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door Karin Brinkmann, gecertificeerd PROMPT® instructor, in opdracht van de Stichting Audiologische Opleidingen en met toestemming van het PROMPT Institute (PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets).