Agenda

Dit is de gecombineerde agenda van de FENAC en de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO).

30 Oct 2018
Tweedaagse cursus PROMPT® 30 okt en 13 nov 2018

Helaas! Inmiddels is het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bereikt. Indien u zich nog aanmeldt, wordt u op de reservelijst geplaatst. Bij voldoende aanmeldingen wordt een hernieuwd aanbod van deze cursus overwogen.

Deze tweedaagse cursus betreft een introductie op het onderzoeken van motorische spraakstoornissen. De cursus is specifiek ontwikkeld voor logopedisten van het AC en wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Accreditatie wordt aangevraagd.
 

Doelgroep: AC-logopedisten

8 Jan 2019
Cursus Sensorische Informatieverwerking (3 dagen)

Deze cursus is in 2016/2017 al eens gegeven. Bij voldoende belangstelling wordt hij begin 2019 herhaald.

Deze 3-daagse cursus is specifiek ontwikkeld voor logopedisten werkzaam in het AC. U leert logopedische problemen te analyseren vanuit een Sensorisch (Informatie)verwerkingsperspectief. Het accent ligt op kinderen met auditieve (verwerkings)problemen. Vanuit evidence en best practice krijgt u een kader om te observeren, diagnosticeren en adviseren.

Aanmelden bij Gerrie Tamis: g.tamis@audcom.nl

Doelgroep: AC-logopedisten

4 Feb 2019
Fonologie in Vogelvlucht

De cursus is gericht op diagnostiek van fonologische stoornissen bij kinderen en tipt behandelmethoden aan.

doelgroep: AC Logopedisten

aanmelden bij: g.tamis@audcom.nl