Home   Locaties   Opleiding   Vacatures   VHZ   Arbo   Voorlichtingsmateriaal   OpenAC   Contact 

MOGEN PEUTERS NOG PEUTEREN EN KLEUTERS NOG KLEUTEREN? → Nieuws  → Home  

print

Met een congres hopen acht deskundigen uit de klinische praktijk, het onderwijs en de psychologisch-pedagogische praktijk te bereiken dat er opnieuw nagedacht wordt over de opvoeding van en het leeraanbod aan peuters en kleuters, waarbij de centrale vragen zijn:.

Peuters en kleuters worden van diverse kanten in de gaten gehouden gescreend, getoetst en behandeld teneinde achterstanden in de ontwikkeling te voorkomen en zonodig te bestrijden.

 

Ondanks al deze inspanningen blijft er een toeloop van kinderen naar het speciaal basisonderwijs, waarbij vooral het grote aantal kinderen met gedragsproblemen opvalt.

 

Kan dit te maken hebben met de huidige maatschappelijke eisen van prestatie en doelmatigheid (kosteneffectiviteit), met als gevolg verschoolsing van het jonge kinderleven?

Is de gang van de kinderlijke ontwikkeling nog wel het uitgangspunt bij de vroegkinderlijke diagnostiek en begeleiding of zijn kinderen producten geworden?

Producten waar ouders en leerkrachten mee moeten scoren?

 

De acht deskundigen zijn:

Drs. P. Bergsma, schooldirecteur, Christelijke basisschool Immanuel, Noordbergum

Prof. dr. O.F. Brouwer, kinderneuroloog, RUG

Prof. dr. R.J. van der Gaag, kinderpsychiater, KUN

Prof.dr. P.L.C. van Geert, ontwikkelingspsycholoog, RUG

Prof .dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog/spraaktaalpatholoog RUG

Dr. B. Levering, lector algemene pedagogiek, Fontys Hogescholen (Tilburg), UHD, RUU.

Dr. W.A.J. Meijer, pedagoog, RUG

Prof.dr. S.A. Reijneveld, sociaal geneeskundige, RUG.

 

 

 

Titel: Dolgedraaid. Visies op de vroegkinderlijke ontwikkeling en de beïnvloedbaarheid daarvan

Datum: 4 maart 2005

Plaats: AZG Groningen

 

Inlichtingen:

Secretariaat prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer: mevrouw S. Zuidema, telefoon 050-3612550

e-mail: s.zuidema@kno.azg.nl

 

K.F.Wenckebach Instituut Groningen, Dhr. H. Gubbels, telefoon 050-3613558

e-mail: info@wenckebachinstitiit.nl

 

Programma:

DOLGEDRAAID?                                                                            

Visies op vroeg kinderlijke ontwikkeling en de beïnvloedbaarheid daarvan.

 

9.00 ? 9.30       Ontvangst, koffie

9.30 ? 9.40       Opening.        

Prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer,       ochtendvoorzitter

 

DEEL 1.          DE KLINISCHE PRAKTIJK.

 

9.40 ? 10.10     Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?

Schets vanuit de kinder-en jeugdpsychiatrie

Prof.dr. R.J. van der Gaag

                      

10.10- 10.40     Oefening baart kunst?

Het jonge kind en zijn motorische ontwikkeling         

Ontwikkeling vanuit kinderneurologisch perspectief, Prof.dr. O.F. Brouwer

 

10.40-  11.10    Een vrolijke chaos.

Over de vorm van vroege

ontwikkelingsprocessen

Kinderpsychologische visie op peuters en kleuters      Prof.dr. P.L.C. van Geert

                       

11.10- 11.40     Koffie

 

DEEL II          DE ONDERWIJSPRAKTIJK

 

11.40 ? 12.10   Toetsgekte en leerlingachtervolging.

Schets vanuit het basisonderwijs

Drs. P. Bergsma

                       

12.10 -  12.40   De verschoolsing van het kinderleven. Een oproep tot pedagogische bescheidenheid.

Visie vanuit de theoretische pedagogiek

Dr. W.A.J. Meijer

                       

12.40 ? 14.00   Lunch

Prof.dr.O.F. Brouwer, middagvoorzitter

 

DEEL III         DE HULPVERLENINGS-PRAKTIJK.

 

14.00 ? 14. 30  Door het lint? Gedragsproblemen bij kinderen.

Wat ziet en doet de JGZ

Visie vanuit de Jeugdgezondheidszorg

Prof.dr. S.A. Reijneveld

                       

14.30 ? 15.00   Een Babylonische spraakverwarring

Over taalachterstanden  en effecten van taaltherapie

Visie vanuit de spraak- en taalpathologie.  

Prof.dr. S.M.Goorhuis.

 

15.00 ? 15.30   Quo vadis?

Toekomst visie op onderwijs en begeleiding

vanuit de algemene pedagogiek.

Dr. B. Levering

                         

15.30 ? 16.30   DISCUSSIE                                                                Prof.dr. O.F. Brouwer.

Schriftelijke vragen zijn hiertoe over de gehele dag verzameld

 

16.30 ? 16.40   Afsluiting 

Prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer

 

Borrel + hapjes.

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

Unieke masterclass Harry Knoors over het dove en slechthorende kind op 9 oktober 2015. Locatie: Het Huis Utrecht. Meer info en aanmelding via de link.

Cursus Kind, Taal & Gehoor, november 2015 VUMC Amsterdam

Opleiding tot audiologie-assistent start op 18 september 2015 (Utrecht) Inschrijven t/m 31/8

Workshop Testwijzer, voor AC-logopedisten
14 september, 12.30-17.00 uur

WORKSHOP GAAT NIET DOOR

Cursus Communicatieve Therapie 1
Opnieuw in voorjaar 2016 (Utrecht)

Workshop "Communicatievaardigheden" voor AC-medewerkers
29 oktober 2015, meer informatie bij Opleidingen

Cursus "Fonologie in Vogelvlucht" voor AC-logopedisten
12 oktober 2015, meer informatie bij Opleidingen

Symposium eenzijdige doofheid
7 oktober 2015

Informatiemiddag Tinnitus september
28 september 2015

Workshop "Slechtnieuwsgesprek voeren" voor AC-medewerkers
10 september 2015, meer informatie bij Opleidingen

Na- en bijscholing voor AC-medewerkers
vanaf maart 2015. Meer informatie bij Opleidingen

 

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

FENAC
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@fenac.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 FENAC